Om gebruik te kunnen maken van alle voorzieningen, activiteiten en faciliteiten van de Hobby moet u deelnemer of vrijwilliger bij ons zijn. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december maar je kunt altijd lid worden door het jaar tegen een aangepast tarief. De contributie bedraagt € 40,00 voor bezoekers met een minimum inkomen en € 60,00 voor eenieder die hier boven zit. Is uw partner al deelnemer dan betaald u de helft. Het is mogelijk om van de Meedoenregeling gebruik te maken.

Inschrijving

Inschrijving voor de activiteiten kan via het inschrijfformulier bij de balie. Om u in te schrijven voor een cursus of een hobby die u wilt gaan doen moet u eerst deelnemer worden.
Onze deelnemers kunnen aan alle activiteiten meedoen.

Wijze van betaling

Betaling van de contributie kan:
Contant bij inschrijving aan de balie bij De Hobby of door overmaking op ons bankrekeningnummer NL98INGB0000358514 t.n.v. STG HOBBYWERKPLAATS DE NONNENDAAL NIJMEGEN WEST

Deelnemerspasje

Na betaling ontvangt u van ons een deelnemerspasje. Dit pasje moet worden getoond als een van de beheerders of medewerkers u hierom verzoekt.
Bij Multimate, Pro Art en Pippoos krijgt u op vertoon van het pasje van De Hobby 10% korting op uw aankopen.

Zonder betalingsbewijs of deelnemerspasje kunt u niet mee doen met de activiteiten en geen gebruik maken van onze faciliteiten. Onze medewerkers vragen u om het pasje te laten zien als u gebruik maakt van De Hobby.

Plaatsing

Bij inschrijving voor een cursus wordt u in volgorde van aanmelding geplaatst. Zijn er geen plaatsen meer beschikbaar dan wordt u op een wachtlijst geplaatst.
Vergeet niet dat u alleen geplaatst kunt worden als u bent ingeschreven als deelnemer van de Hobby.

Aanwezigheid cursussen

Heeft u zich aangemeld voor een van onze cursussen dan verwachten wij ook dat u wekelijks bij deze cursus(sen) aanwezig bent. Mocht u ziek of verhinderd zijn dan verzoeken wij u om tijdig af te melden. Wij werken met kleine groepen en het zou vervelend zijn als de docent voor niets komt. Bent u zonder afmelding drie keer afwezig geweest dan vervalt uw plaats in de groep en krijgt iemand anders de kans om in te stromen.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om wekelijks te komen, bespreek dit dan met de docent van de cursus of met de coördinator. In overleg is veel mogelijk.

Materiaal

U kunt altijd uw eigen materiaal meenemen of bij sommige cursussen materiaal kopen van het Hobbycentrum. Dit dient u dan direct af te rekenen tijdens de les bij de docent.

Eenmalige activiteiten

De eenmalige activiteiten, zoals workshops, kunnen ook worden bezocht door niet-deelnemers. Als niet-deelnemer betaalt u een kleine bijdrage voor deelname.