Algemeen

Om gebruik te kunnen maken van alle voorzieningen, activiteiten en faciliteiten van het hobbycentrum moet u deelnemer en/of vrijwilliger bij ons zijn.
Met het betalen van de contributie wordt u deelnemer van Stichting Hobbycentrum De Nonnendaal.

Inschrijving

Inschrijving voor de activiteiten kan via het inschrijfformulier bij de balie. Om u in te schrijven voor een cursus of een hobby die u wilt gaan doen moet u eerst deelnemer worden.
Onze deelnemers kunnen aan alle activiteiten meedoen.

Wat kost het

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie bedraagt € 40,00 voor bezoekers met een minimum inkomen en € 60,00 voor eenieder die hier boven zit. Is uw partner al deelnemer dan betaald u de helft. Het is mogelijk om van de Meedoenregeling gebruik te maken.

Wijze van betaling

Betaling van de contributie kan:
Contant bij inschrijving aan de balie bij De Hobby of door overmaking op ons bankrekeningnummer NL98INGB0000358514 t.n.v. STG HOBBYWERKPLAATS DE NONNENDAAL NIJMEGEN WEST

deelnemerspasje

Na betaling ontvangt u van ons een deelnemerspasje. Dit pasje moet worden getoond als een van de beheerders of medewerkers u hierom verzoekt.
Bij Multimate, Pro Art en Pippoos krijgt u op vertoon van het pasje van De Hobby 10% korting op uw aankopen.

Zonder betalingsbewijs of deelnemerspasje kunt u niet mee doen met de activiteiten en geen gebruik maken van onze faciliteiten. Onze medewerkers vragen u om het pasje te laten zien als u gebruik maakt van De Hobby.

Plaatsing

Bij inschrijving voor een cursus wordt u in volgorde van aanmelding geplaatst. Zijn er geen plaatsen meer beschikbaar dan wordt u op een wachtlijst geplaatst.
Vergeet niet dat u alleen geplaatst kunt worden als u bent ingeschreven als deelnemer van de Hobby.

Aanwezigheid cursussen

Heeft u zich aangemeld voor een van onze cursussen dan verwachten wij ook dat u wekelijks bij deze cursus(sen) aanwezig bent. Mocht u ziek of verhinderd zijn dan verzoeken wij u om tijdig af te melden. Wij werken met kleine groepen en het zou vervelend zijn als de docent voor niets komt. Bent u zonder afmelding drie keer afwezig geweest dan vervalt uw plaats in de groep en krijgt iemand anders de kans om in te stromen.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om wekelijks te komen, bespreek dit dan met de docent van de cursus of met de coördinator. In overleg is veel mogelijk.

Materiaal

U kunt altijd uw eigen materiaal meenemen of bij sommige cursussen materiaal kopen van het Hobbycentrum. Dit dient u dan direct af te rekenen tijdens de les bij de docent.

Eenmalige activiteiten

De eenmalige activiteiten, zoals workshops, kunnen ook worden bezocht door niet-deelnemers. Als niet-deelnemer betaalt u een kleine bijdrage voor deelname.

Open dag

De Hobby geeft twee keer per jaar een open dag. Tijdens deze open dag worden de verschillende activiteiten gepresenteerd door onze cursusleiders. De open dagen zijn van 12.00 tot 16.00 uur en worden van tevoren aangekondigd. Natuurlijk kunt u zich tijdens deze open dagen ook direct inschrijven als deelnemer en/ of voor een cursus.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial