Wie zijn wij

Stichting Hobbycentrum De Nonnendaal (De Hobby) bestaat sinds 1987. Ooit begonnen als een hobbywerkplaats opgericht voor chronische zieken uit de wijk, is de werkplaats uitgegroeid tot een hobbycentrum dat zich richt op heel Nijmegen West (mensen uit andere delen van Nijmegen of omgeving zijn ook welkom). De hobbywerkplaats, is vanuit het hart opgericht door Jan Piepenbrock en Piet van Wezel. Handelen vanuit het hart zit nog steeds in het DNA van De Hobby. Tikkeltje eigenwijs (“we duun ’t eiges wel”), maar zeer betrokken. Er is plek …welkom!

Bestuur

v.l.n.r Ton Jacobs (voorzitter)
Johan Maes (penningmeester)
Piet van Wezel (secretaris)
Lisa Stevens
Rob Meeuwsen
Robin Dirksen

Klankbordgroep:
Guus Tang
Mieke Liskamp
Boris Jansen
Tonnie Knoop
Sevgi Karatas

Medewerkers

20160203_095100_resized

Lekhram Bhikhari

Sevgi Karatas

Ivett Lénárt


Coördinator

Ik stel me graag even voor, Ewout van Grondelle. Voordat ik op de Hobby kwam werken heb ik 10 jaar op zee gevaren als stuurman op Tall Ships. Toen ik kinderen kreeg ben ik teruggekomen naar de Wolfskuil. Nu mijn kinderen naar de basisschool gaan is er ruimte gekomen om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Op zee zal je alles zelf moeten maken en repareren. Dat kan hier bij de Hobby ook. De Hobby is een plek voor iedereen. Ik ben er trots op dat ik daar deel van mag uitmaken. Heeft u vragen neemt u gerust contact met ons op.

Telefoon: 024-3786238 of via email: coordinator@hobbycentrumdenonnendaal.nl

Inschrijven

De Hobby is er voor iedereen vanaf 18 jaar, dus ook als u niet (meer) of slechts gedeeltelijk actief bent in het arbeidsproces bent u bij ons van harte welkom. Om mee te doen en van alle voorzieningen, activiteiten en faciliteiten gebruik te kunnen maken moet je deelnemer en/ of vrijwilliger van het Hobbycentrum zijn.
Deelnemer word je door je in te schrijven en per kalenderjaar de contributie te betalen, contant aan de balie of per bank NL98INGB0000358514 t.n.v. STG HOBBYWERKPLAATS DE NONNENDAAL NIJMEGEN WEST. Na betaling ontvang je een deelnemerspasje. Dit pasje moet u kunnen tonen als de medewerkers hierom vragen.

De contributie voor 2022 bedraagt:
€ 40,00 voor deelnemers met een minimum inkomen
€ 60,00 voor deelnemers die meer dan een minimum inkomen hebben.
Word je partner ook deelnemer dan kan dat tegen een gereduceerd tarief, vraag hiernaar bij de inschrijving.

Als deelnemer kun je aan alle activiteiten meedoen. Je kunt zelf materiaal van thuis meenemen of materiaal kopen bij het Hobbycentrum.

Missie & visie

Missie:
We willen hobby inzetten als middel voor zelfontplooiing en ontmoeting in een inspirerende
en prettige omgeving.

Visie:
De Hobby wil een goed uitgerust hobbycentrum zijn dat midden in de maatschappij staat.
Eenieder voelt zich welkom bij De Hobby omdat de sfeer er prettig is. Er is aandacht voor de
mens als persoon. Ons activiteitenaanbod is divers en vraaggericht. Onze bestuurders,
medewerkers en vrijwilligers zorgen samen met de bezoekers voor een inspirerende
omgeving voor allen. We staan sterk in verbinding met partners in de omgeving waarin we
werken.

Wilt u meewerken

Het Hobbycentrum zou niet kunnen bestaan zonder alle enthousiaste en betrokken vrijwilligers die ons ondersteunen op alle vlakken. Of het nu gaat om het begeleiden van activiteiten, gastheer/-vrouw in de kantine, luisterend oor zijn, schoonmaken, ondersteunen van onze medewerkers op de werkvloer… Onze vrijwilligers zijn onmisbaar voor de organisatie. Vind je het leuk om ook als vrijwilliger te komen helpen/ werken bij De Hobby dan nodigen wij je van harte uit contact op te nemen met de coördinator om te zien wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

Zoek je een stageplaats voor je studie (deeltijd of voltijd) ook dan ben je van harte welkom bij De Hobby. Neem hiervoor contact op met de coördinator en informeer naar de mogelijkheden.

Donateurs

Mocht u het Hobbycentrum een warm hart toedragen en ons willen ondersteunen met een financiële bijdrage, materiaal, gereedschap of andere middelen willen schenken dan zijn wij u zeer erkentelijk. In dit geval verzoeken wij u contact op te nemen met een van onze bestuursleden of de coördinator. Hobbycentrum de Nonnendaal is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Instellingen die door de Belastingdienst zijn aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Zo hoeft een ANBI geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt. Donaties aan een ANBI-geregistreerde instelling zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial